Marek Tomaszewski
Psychiatra ( specjalizacja stopnia II )
Psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 477)
Superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

SPECJALISTYCZNY GABINET PSYCHIATRYCZNY


icon