Marek Tomaszewski
Psychiatra ( specjalizacja stopnia II )
Psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 477)
Superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

icon

 

Marek Tomaszewski

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta SN Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 477)

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia psychoterapeutycznego)

2013 - nadal Specjalistyczna Poradnia Psychoterapeutyczna Relatio, kierownik merytoryczny zespołu leczniczego, konsultujący psychiatra.

2000 - nadal Specjalistyczna Prywatna Praktyka Psychiatryczna we Wrocławiu - leczenie psychiatryczne, psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, diagnoza pacjentów z doświadczeniem traumy – w tym orzecznictwo (opinie o stanie zdrowia) oraz prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej

1999 - nadal Specjalistyczna Prywatna Praktyka Psychiatryczna w Brzegu – leczenie psychiatryczne, psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, diagnoza pacjentów z doświadczeniem traumy – w tym orzecznictwo (opinie o stanie zdrowia) oraz prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej

2011 - nadal Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej "SALUS" w Miliczu – superwizja zespołu psychoterapeutów

2012-2013 Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu – koordynator zespołu psychoterapeutów; koordynacja pracy zespołu terapeutycznego i wsparcie superwizyjne, tworzenie programu rozwoju psychoterapii w Centrum

2002-2003 Centrum Terapii Nerwic w Mosznej – dyrektor ds. lecznictwa oraz ordynator Oddziału Leczenia Nerwic, koordynacja zespołu medycznego, organizacja i nadzór nad prowadzonym leczeniem psychiatrycznym, organizacja psychoterapii grupowej, tworzenie złożonych programów leczenia i psychoterapii, leczenie psychiatryczne

2000-2002 Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu – rezydentura do II stopnia specjalizacji, leczenie psychiatryczne, odbyte staże kliniczne na oddziałach psychiatrycznych dziennych (6 miesięcy), leczenia nerwic (3 miesiące), dziecięco-młodzieżowych (4 miesiące) , uzależnień (2 miesiące), sądowym (1 miesiąc)

1999-2000 Poradnia Leczenia Uzależnień w Brzegu - leczenie psychiatryczne, prowadzenie psychoterapii grupowej

1998-2000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu – diagnoza i leczenie osób z Zespołem Stresu Pourazowego, w tym prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej

1997-1998 Zespół do spraw Interwencji Kryzysowej w Brzegu - diagnoza i leczenie osób z Zespołem Stresu Pourazowego, w tym prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej

1996-1999 Oddział Psychiatryczny Stacjonarny i Dzienny w BCM – leczenie psychiatryczne, prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej w ramach oddziału dziennego, kwalifikacja do psychoterapii, orzecznictwo

1998-2009 Biegły dla Sądu i Prokuratury w dziedzinie psychiatrii, orzecznictwo psychiatryczne

Dotychczasowa ilość godzin przeprowadzonej psychoterapii - około 7470h (w tym grupowej około 460h)


Wykształcenie

Lekarz medycyny – Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu (1989-1995)

Specjalista psychiatra – Specjalizacja z psychiatrii stopnia drugiego (1996-2002)

Certyfikowany Psychoterapeuta (Certyfikat Psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 477)

Otwarte szkolenie superwizorskie w Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Psychoterapia - teoria i umiejętności praktyczne: czteroletni kurs licencjacki prowadzony pod kierownictwem prof. dra hab. Jerzego W. Aleksandrowicza przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - szkolenie atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Diagnostyka, interwencja kryzysowa i psychoterapia w Zespole Stresu Pourazowego; kurs realizowany przez Insitute for Psychotrauma Utrecht, Holandia (prof. Rolf Kleber oraz dr Carlo Mittendorf)


Staże kliniczne w obszarze psychoterapii

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (3 miesiące)

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatrii, Oddział Dzienny (2 miesiące)

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka" w Gliwicach (2 miesiące)


Superwizja

Superwizja indywidualna (nurt psychodynamiczny) – prowadzący superwizor Jolanta Bartkowska-Kurek

Superwizja indywidualna (nurt poznawczo-behawioralny, psychoterapia uzależnień) – prowadzący superwizor Teresa Brandys-Tylipska

Superwizja grupowa (superwizja w przebiegu szkolenia superwizorskiego, nurt psychodynamiczny) – prowadzący superwizor Jarosław Gliszczyński

Superwizja grupowa (nurt psychoanalityczny) – prowadzący superwizor Krzysztof Srebny


Aktywność w organizacjach zawodowych

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Sekcji

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Członek Zarządu, Wiceprezes