Diagnoza psychologiczna & Testy psychologiczne.

Diagnoza psychologiczna prowadzona przez specjalistę psychologii klinicznej ma na celu dogłębną analizę stanu psychicznego badanego. Jest ona istotnym wsparciem w procesie identyfikowania intrapsychicznych źródeł będących podstawą schorzeń psychogennych i psychosomatycznych.

Psycholog kliniczny diagnozuje pacjenta z symptomatologią psychogenną reflektując zgłaszane przez niego skargi objawowe (dysfunkcje emocjonalne) oraz istotne trudności relacyjne, społeczne i zawodowe. W przebiegu prowadzonej diagnozy psycholog ściśle współpracuje z lekarzami specjalistami psychiatrami konstruując właściwe rozpoznanie kliniczne.

Psycholog diagnozując pacjenta z symptomatologią psychosomatyczną odnosi się do zgłaszanych przez niego skarg psychosomatycznych w kontekście określonych wzorców behawioralnych. W przebiegu prowadzonej diagnozy psycholog ściśle współpracuje z lekarzami specjalistami – zarówno psychiatrami jak i internistami.

Psycholog będący specjalistą psychologii klinicznej może jednak użyć również wielu innych, rozbudowanych, wyspecjalizowanych metod diagnostycznych – medycznego wywiadu ustrukturowanego (celowanego), dynamicznej analizy wzorca relacji interpersonalnej oraz szeregu testów psychologicznych i neuropsychologicznych.

Psycholog kliniczny będący jednocześnie psychoterapeutą psychodynamicznym integruje wiedzę medyczną wywodzącą się z obszaru psychologii klinicznej z psychodynamicznym rozumieniem pacjenta. Reflektuje on więc zgłaszane przez pacjenta skargi objawowe i behawioralne zarówno w kontekście opisywanym przez medyczne systemy klasyfikacji chorób (ICD-10, DSM-V) jak i też analizy nieświadomego, intrapsychicznego wzorca funkcjonalnego badanego.

Reasumując – specjalista psychologii klinicznej pracujący w paradygmacie psychodynamiczno-integratywnym podejmując diagnozę kliniczną uwzględnia też znaczenie wpływu nieświadomych mechanizmów psychicznych pacjenta na jego samopoczucie w wymiarze zarówno emocjonalnym jak somatycznym