Psychologia kliniczna: Poradnictwo psychologiczne & Psychologiczna interwencja wspierająca.

Psychologia kliniczna jest dziedziną łączącą w sobie oddziaływania stricte psychologiczne, terapeutyczne i lecznicze.

Specjaliści psycholodzy klinicznej zajmują się diagnozą oraz leczeniem zaburzeń psychogennych i psychosomatycznych. Prowadzą oni również oddziaływania wspierające i doradcze dla osób zdrowych znajdujących się w krótkoterminowym kryzysie życiowym.

Diagnoza prowadzona przez specjalistę psychologii klinicznej pracującego w paradygmacie psychodynamiczno-integratywnym ma charakter złożony i uwzględniający intrapsychiczne źródła dysfunkcji pacjenta.

Więcej o diagnozie psychologicznej, w tym diagnozie przy użyciu specjalistycznych testów psychologicznych przeczytasz tutaj.

Specjalista psychologii klinicznej prowadzi lecznicze oddziaływania psychologiczne – poradnictwo psychologiczne oraz psychologiczną interwencją wspierającą w paradygmacie psychodynamiczna integratywnym.

Poradnictwo psychologiczne to pomoc skierowana do ludzi zdrowych, którzy w różnych momentach życia przechodzą kryzys lub czują, że nie radzą sobie z zaspokajaniem swoich potrzeb i podejmowaniem zadań rozwojowych. Może ono polegać na doskonaleniu tych umiejętności, które w przyszłości pomogą im się realizować i zachować równowagę emocjonalną.

Z poradnictwa może więc skorzystać każdy, na każdym etapie życia. Szczególnie często momentem takim są okresy jakiś znaczących zmian życiowych, przełomów – podjęcie pierwszej pracy, wejście w trwałą relację, wspólne zamieszkanie z partnerem, opuszczenie domu przez dzieci, przejście na emeryturę.

Poradnictwo psychologiczne ma też zupełnie inną dynamikę spotkań od standardowych form psychoterapii. Podjęcie takowego kontaktu nie oznacza bowiem konieczności spędzenia wielu lat pod okiem specjalisty. Najczęściej w zupełności wystarczającym okaże się odbycie kilku skutecznych wizyt, których celem będzie rozwiązanie jakiegoś konkretnego problemu.

Psychologiczna interwencja wspierająca w paradygmacie psychodynamiczno-integratywnym jest metodą leczenia, którą proponujemy pacjentowi w sytuacji braku jednoznacznych wskazań klinicznych do podjęcia psychoterapii skoncentrowanej na wygaszeniu objawów lub też długoterminowej psychoterapii wglądowej.

Kiedy możemy więc podjąć takowe leczenie ?

W naszej ocenie wtedy, gdy pacjentowi potrzebnym jest uzyskanie jedynie nieznacznej modyfikacji schematów poznawczo-emocjonalnych i uwewnętrznionych wzorców relacyjnych. Zakładamy wówczas, że jakieś to jakieś nieznaczne problemy osobowościowe pacjenta w niesprzyjających warunkach środowiskowych stały się przyczyną jego dyskomfortu psychicznego i pogorszonego samopoczucia. Próbujemy więc opierając się na posiadanych przez pacjenta kompetencjach psychologicznych wspólnie z nim znaleźć jak najlepsze rozwiązanie zgłaszanych przez niego problemów. To adekwatna pomoc dla kogoś kto jedynie doświadcza trudności w funkcjonowaniu i dyskomfortu emocjonalnego.

Gdy mamy takie właśnie wskazania kliniczne to psychologiczna interwencja wspierająca może być w pełni wystarczającą procedurą medyczna – zwłaszcza wobec braku jednoznacznej decyzji pacjenta co do podjęcia intensywniejszego leczenia.