Poradnia Psychiatrii i Psychologii Klinicznej

W Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzona jest diagnoza i leczenie zaburzeń psychogennych – zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych (nerwicowych) oraz zaburzeń osobowości.

W Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed diagnozę i leczenie prowadzą lekarze specjalizujący się w psychiatrii oraz psycholodzy kliniczni.

Psychiatra jest lekarzem wyspecjalizowanym w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych. Aby otrzymać takowy tytuł musi on po ukończonych studiach medycznych odbyć roczny staż podyplomowy a następnie pięcioletni okres specjalizacji, w przebiegu którego odbywa liczne staże kliniczne.  Szkolenie specjalistyczne jest zakończone złożeniem pisemnej pracy specjalizacyjnej oraz  trzystopniowym egzaminem specjalizacyjnym zdawanym przed Komisją powołaną przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Psychiatra dysponuje szeregiem uprawnień związanych z byciem lekarzem i tym zasadniczo różni się od psychologa (nawet posiadającego specjalizację kliniczną) i psychoterapeuty nie będącego lekarzem.

Lekarze psychiatrzy, pracujący w naszej Poradni posiadają złożone kompetencje zawodowe –  zarówno stricte lekarskie jak i też terapeutyczne. Pozwala im to w sposób bardziej wielowymiarowy i zintegrowany diagnozować zgłaszających się do nas pacjentów oraz wybierać najbardziej skuteczne klinicznie metody dalszego leczenia.

Lekarze psychiatrzy pracujący w Poradni HarmonyMed mogą:

1) Wypisywać leki recepturowe czyli takie, które dostępne są tylko za okazaniem recepty lekarskiej w tym leki psychotropowe

2) Zlecać badania diagnostyczne  oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie

3) Stwierdzać czasową niezdolność do pracy czyli w uzasadnionych przypadkach wystawiać zwolnienie lekarskie

4) Orzekać w zakresie stanu zdrowia psychicznego w tym: wypisywać opinie o stanie zdrowia psychicznego, stwierdzać stopień niepełnosprawności wynikający z dysfunkcji psychicznych, stwierdzać stopień uszczerbku na zdrowiu wynikających z szkód psychicznych

Psycholodzy kliniczni pracujący w Poradni ściśle współpracują z zespołem lekarskim prowadząc pogłębioną diagnozę psychologiczną oraz lecznicze  oddziaływania psychologiczne.

W Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed lekarze specjaliści psychiatrzy i specjaliści psycholodzy kliniczni prowadzą diagnozę i leczenie: depresji i innych zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (lęku uogólnionego, lęku napadowego, fobii, zespołu natręctw), neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych (lękowych i depresyjnych), zaburzeń osobowości, zaburzeń związanych z stresem (w tym Zespołu Stresu Pourazowego), zaburzeń pod postacią somatyczną (zaburzeń somatyzacyjnych oraz nerwic układowych) oraz szeregu innych schorzeń psychogennych.

Lekarze psychiatrzy pracujący w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzą wnikliwą diagnozę kliniczną zgłaszających się do nich pacjentów. Podstawowym elementem diagnozy jest wywiad kliniczny połączony z wielowymiarową oceną stanu psychicznego pacjenta.

Diagnoza psychiatryczna w sytuacji niezbędnej konieczności może być pogłębiona poprzez użycie innych metod badawczych prowadzonych w naszej Poradni

Wnikliwą ocenę psychologiczną, również przy użyciu testów psychologicznych i neuropsychologicznych przeprowadzi nasz specjalista psychologii klinicznej.

Określamy też w razie potrzeby konieczność wykonania badań laboratoryjnych i obrazowych (zwłaszcza TK i rezonansu głowy), badania EEG oraz konsultacji lekarzy innych specjalności.

Leczenie psychiatryczne prowadzone w Poradni HarmonyMed przebiega zawsze we współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego – prowadzona jest wspierająca proces zdrowienia psychoterapia (zarówno psychodynamiczna jak i poznawczo-behawioralna), wdrażane są też różnorakie techniki relaksacyjne i antydystresowe. Zadania te są realizowane w ramach Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed.

Należy pamiętać, że kluczowym elementem oddziaływań terapeutycznych lekarza psychiatry jest też psychoedukacja, mająca na celu przekazanie pacjentowi wiedzy na temat istoty jego problemów oraz właściwych sposobów ich leczenia i zapobiegania potencjalnym nawrotom dolegliwości.  

Mając to na uwadze ustaliliśmy, iż wizyta kontrolna u lekarza psychiatry w Poradni HarmonyMed trwać nie krócej niż 30 minut a wizyty diagnostyczne od 40 do 50 minut.