Joanna Gąsior

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych

 

Zakres usług medycznych:

  • Psychoterapia psychodynamiczna dorosłych
  • Psychoterapia młodzieży

 

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed, ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

 

Magister psychologii, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta młodzieży, psychoterapeuta dziecięcy. Kilkuletnie doświadczenie kliniczne. 

Szkolenia zawodowe z zakresu psychoterapii: Całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty/ podejście systemowo-psychodynamiczne (zintegrowane) atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków w Krakowie (obecnie pod nazwą Fundacja Kontekst na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin); Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci, Ośrodek Psychoterapii „Mały Książę”, Kraków; Poza zasadą pudełka. Zabawa w psychoterapii dzieci, Ośrodek Psychoterapii „Mały Książę”, Kraków; Seminarium superwizyjne z prof. Nancy McWilliams, Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa; Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław; Roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w podejściu Gestalt – Staż Gestalt, Instytut Terapii Gestalt, Kraków;

Inne szkolenia zawodowe z zakresu psychologii klinicznej: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca”, Wrocław; Omówienie systemów behawioralnych i konceptualizacja przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu, Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Wrocław, prowadzenie: dr n. med. Tomasz Srebnicki

Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski: psychologia; Université Louis Pasteur w Strasburgu: psychologia; Uniwersytet Wrocławski: filologia francuska

Pani mgr. Joanna Gąsior jest psychoterapeutą z doświadczeniem klinicznym wyniesionym z pracy w ośrodkach prowadzących leczenie i psychoterapię dzieci, młodzieży oraz dorosłych z różnymi schorzeniami psychogennymi. Od wielu lat związana jest zawodowo z Dziennym Ośrodkiem Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu gdzie pracowała w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespołu Leczenia Środowiskowego, Poradni Psychologicznej oraz Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym. Do obszaru jej obowiązków zawodowych należała diagnoza psychologiczna i psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży, współprowadzenie spotkań rodzinnych, prowadzenie terapii grupowej dla młodzieży, treningu rozwojowego dla dzieci oraz treningu umiejętności społecznych, a także psychoedukacja oraz oddziaływania wspierające dla rodzin pacjentów. W latach 2016-2019 pracowała w Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego we Wrocławiu, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz dorosłych, konsultacje psychologiczne oraz poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla rodziców. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywała również pracując w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej Fundacji Praesterno we Wrocławiu. Zaangażowana była także w europejski projekt wdrażania do szkół pilotażowego programu mającego na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym i emocjonalnym wśród młodzieży w wieku 12-14 lat.

W Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed pani mgr. Joanna Gąsior prowadzi psychoterapię w modelu psychodynamicznym pacjentów dorosłych z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi oraz zaburzeniami osobowości.

W obszarze zainteresowań i kompetencji zawodowych pani mgr. Joanny Gąsior szczególnie ważna jest praca psychoterapeutyczna z osobami znajdującymi się w kryzysie psychicznym w okresie tzw. wczesnej dorosłości, zmagającymi się problemami indywiduacyjnymi, tożsamościowymi, adaptacyjnymi oraz relacyjnymi.

Pani mgr. Joanna Gąsior w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi również psychoterapię młodzieży w modelu psychodynamicznym z uwzględnieniem teorii systemowych reflektującym zarówno złożoność i konfliktowość potrzeb psychologicznych adolescenta jak też jego potencjalne trudności relacyjne i adaptacyjne.

Pani mgr. Joanna Gąsior pracuje pod stałą superwizją, regularnie uczestniczy w szkoleniach zawodowych i seminariach klinicznych. Jest czynnym członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pani mgr. Joanna Gąsior prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię w języku polskim oraz angielskim.