Katarzyna Mykita

Kierownik Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej, specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny

 

Zakres usług medycznych:

  • Konsultacje psychiatryczne
  • Diagnoza psychiatryczna
  • Leczenie farmakologiczne

 

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Kierownik Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej

Lekarz, specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Pani dr. Katarzyna Mykita odbyła wiele szkoleń zawodowych (w tym Całościowy Kurs Psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne pod kierownictwem Piotra Drozdowskiego; Warsztaty z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej prowadzone Allana Abbasa; Kurs z diagnostyki, interwencji kryzysowej i psychoterapii w Zespole Stresu Pourazowego realizowany przez Institute for Psychotrauma Utrecht) i staży klinicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących leczenie psychiatryczne (w tym psychoterapię).

Pani dr Katarzyna Mykita pracuje pod stałą superwizją, czynnie uczestniczy też w szkoleniach oraz konferencjach psychiatrycznych i psychoterapeutycznych. Od 2010 roku uczestniczy w szkoleniowo-superwizyjnym seminarium psychoanalitycznym prowadzonym przez Krzysztofa Srebnego.

Pani dr. Katarzyna Mykita ma 25-letnie doświadczenie zawodowe specjalisty psychiatry, psychoterapeuty psychodynamicznego oraz lekarza konsultującego zespoły psychoterapeutyczne. W swojej dotychczasowej aktywności medycznej pracowała w ośrodkach ambulatoryjnych, w których prowadzona była zintegrowana, całościowa terapia psychiatryczno-psychoterapeutyczna (między innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SPOZ Podwale oraz Poradni Psychiatrii i Psychoterapii Medycznej Relatio).

W ramach swojej indywidualnej, specjalistycznej praktyki psychiatrycznej dr. Katarzyna Mykita prowadzi farmakoterapię i psychoterapię psychodynamiczną pacjentów z różnymi rozpoznaniami psychiatrycznymi.

Ważnym obszarem aktywności zawodowej pani dr. Katarzyny Mykity jest jej wieloletnia współpraca w roli lekarza konsultującego z zespołami terapeutycznymi prowadzącymi leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych (w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu). Była ona również czynnie zaangażowana, organizacyjnie i medycznie, w pracę Ośrodka Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu – posiada więc rozległe, wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie psychicznym.

Pani dr. Katarzyna Mykita w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz innych zaburzeń psychogennych. Prowadzi również konsultacje osób z podejrzeniem zespołu uzależnienie oraz zespołu współuzależnienie celem oceny wskazań co do ich dalszej terapii psychologicznej.

Pani dr. Katarzyna Mykita w Poradni  Psychoterapii Medycznej HarmonyMed konsultuje psychiatrycznie (w razie takowej potrzeby) pacjentów prowadzących już psychoterapię. Konsultuje ona również pacjentów pod kątem wskazań do podjęcia oraz wyboru modelu dalszej psychoterapii.

Rozległe i długoletnie doświadczenie zawodowe pani dr. Katarzyny Mykity oraz jej umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych pozwalają jej na wnikliwą ocenę stanu psychicznego zgłaszających się do niej pacjentów a co za tym idzie  wybranie najbardziej adekwatnej formuły dalszego postępowania terapeutycznego.

Fakt zaś posiadania jednocześnie pełnego wykształcenia lekarskiego, psychiatrycznego oraz psychoterapeutycznego umożliwia pani dr. Katarzynie Mykicie na prowadzenie leczenia pacjentów przy użyciu optymalnych, zindywidualizowanych metod klinicznych. Prowadzi ona diagnozę medyczno-psychodynamiczną, spersonalizowaną farmakoterapię oraz krótkie oddziaływania  terapeutyczne (w tym interwencję kryzysową).