Dr Marek Tomaszewski

Kierownik Poradni Psychosomatycznej, specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny

 

Zakres usług medycznych:

  • Konsultacje psychiatryczne
  • Diagnoza psychiatryczna
  • Leczenie farmakologiczne

 

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Kierownik Poradni Psychosomatycznej 

Lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 477) z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, superwizor (w trakcie aplikacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Doktor Marek Tomaszewski odbył wiele szkoleń (w tym czteroletni Kurs Psychoterapii prowadzony pod kierownictwem prof. dra hab. Jerzego W. Aleksandrowicza przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kurs z diagnostyki, interwencji kryzysowej i psychoterapii w Zespole Stresu Pourazowego realizowany przez Institute for Psychotrauma Utrecht) i staży klinicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących psychoterapię (Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatrii, Oddział Dzienny; Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach).

Doktor Marek Tomaszewski jest aktywny zawodowo od przeszło 25 lat, pracując jako specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz superwizor psychoterapii. W swojej dotychczasowej aktywności zawodowej  pracował zarówno w ośrodkach psychiatrycznych stacjonarnych (Brzeskie Centrum Medyczne, Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Centrum Terapii Nerwic w Mosznej) jak i dziennych (Centrum Neuropsychiatrii Neuromed). Był również czynnie zaangażowany zawodowo w pracę Ośrodka Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, Poradni Leczenia Uzależnień w Brzegu oraz Poradni Psychiatrii i Psychoterapii Medycznej Relatio. Pełnił też funkcje zarządcze – był dyrektorem ds. medycznych Centrum Terapii Nerwic w Mosznej i ordynatorem Oddziału Leczenia Nerwic, koordynatorem zespołu psychoterapeutów w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed oraz kierownikiem medycznym Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio.

Doktor Marek Tomaszewski też jest czynnie zaangażowany w aktywność dolnośląskiego środowiska psychoterapeutów. Jest członkiem-założycielem i aktualnym wiceprezesem zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcji Naukowej Psychoterapii). Autor wielu wystąpień prezentowanych na ogólnopolskich konferencjach naukowych i seminariach szkoleniowych. 

Doktor Marek Tomaszewski w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, neurastenii oraz innych zaburzeń psychogennych.

Doktor Marek Tomaszewski w Poradni Leczenia Zaburzeń Psychosomatycznych i Dysfunkcji Behawioralnych HarmonyMed prowadzi konsultuje osób z podejrzeniem zespołu wypalenia zawodowego z współistniejącymi dysfunkcjami psychicznymi (zespołem wzmożonej drażliwości, zespołem przewlekłego zmęczenia, zaburzeniami adaptacyjnymi depresyjnymi i lękowymi) celem oceny wskazań co do dalszej terapii psychiatrycznej i psychologicznej.

Doktor Marek Tomaszewski w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi superwizję członków zespołu Poradni oraz konsultuje psychiatrycznie (w razie takowej potrzeby) pacjentów prowadzących już psychoterapię. Konsultuje on również pacjentów pod kątem wskazań do podjęcia oraz wyboru modelu dalszej psychoterapii.

We współpracy z Poradnią Psychoterapii Medycznej HarmonyMed pan dr. Marek Tomaszewski prowadzi również szkolenia merytoryczne  i seminaria superwizyjne skierowane do psychoterapeutów z innych ośrodków klinicznych.