Lek med. Olga Biegajło

Lekarz, specjalista psychiatra; psychoterapeuta psychodynamiczny (w trakcie szkolenia)

Zakres usług medycznych:

  • Konsultacje psychiatryczne
  • Diagnoza psychiatryczna
  • Leczenie farmakologiczne
  • Ocena wskazań i kwalifikacja do psychoterapii

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Doświadczenie kliniczne

Klinika Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu: lekarz psychiatra (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi)

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. we Wrocławiu: lekarz, specjalista psychiatra (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi)

Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego: lekarz, specjalista psychiatra (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi) – Oddział Dzienny oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego

Centrum Medyczne ,,Zabobrze” w Jeleniej Górze – lekarz, specjalista psychiatra (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi) – Oddział Dzienny Psychiatryczny oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

Szkolenia zawodowe z zakresu psychiatrii i psychoterapii

Specjalizacja z psychiatrii

Czteroletnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (od 2020, aktualnie 4 rok)
Szkolenia prowadzone przez Forest Therapy Hub w zakresie Forest Bathing Guide (Przewodnik Kąpieli Leśnych) w 2022r oraz Forest Therapy Practitioner (Terapia Lasem w zaburzeniach psychicznych) w 2023 – certyfikaty

Wykształcenie:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski

Dodatkowe doświadczenie zawodowe:
Pani dr Olga Biegajło prowadziła również działalność dydaktyczną – ma ona 2-letnie doświadczenie prowadzenia zajęć z psychiatrii dla studentów Wydziału Lekarskiego podczas pracy w Klinice Psychiatrii USK we Wrocławiu.

Pani doktor Olga Biegajło jest lekarzem, specjalistką psychiatrą z znaczącym i zróżnicowanym doświadczeniem klinicznym oraz psychoterapeutką psychodynamicznym (w trakcie szkolenia). Ma ona doświadczenie w prowadzeniu leczenia zintegrowanego zaburzeń psychicznych – łączeniu oddziaływań farmakoterapeutycznych (leki psychotropowe) oraz psychoterapeutycznych. Diagnozuje też pacjentów pod kątem wskazań do psychoterapii, pomagając im on wybrać najbardziej efektywną klinicznie opcję dalszej terapii.

Pani dr Olga Biegajło odbywała szkolenie specjalizacyjne w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. we Wrocław. Zdobywała doświadczenia kliniczne pracując w kilku ośrodkach psychiatryczno-psychoterapeutycznych prowadzących zintegrowane leczenie psychiatryczne i psychoterapeutyczne.

W Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed pani dr Olga Biegajło prowadzi diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, zaburzeń somatyzacyjnych, neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz innych zaburzeń psychogennych. Konsultuje on też pacjentów pod kątem wskazań do podjęcia oraz wyboru modelu dalszej psychoterapii.

W Poradni Psychosomatycznej HarmonyMed pani dr Olga Biegajło prowadzi diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania (zaburzenia przebiegającego z napadami jedzenia, zespołu jedzenia nałogowego) przebiegających z współistniejącą chorobą otyłościową. 

Pani dr Olga Biegajło jest członkiem towarzystw naukowych i zawodowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.