Parasomnie.

Zaburzenia rytmu około-dobowego.

Fobie specyficzne & Klaustrofobia.