Aktygrafia – diagnoza snu.

Diagnoza psychiatryczna.