Jakie schorzenia psychiczne mogą wystąpić jako następstwo stresu związanego z doświadczeniem pandemii

JAKIE SCHORZENIA PSYCHICZNE MOGĄ WYSTĄPIĆ JAKO NASTĘPSTWO STRESU ZWIĄZANEGO Z DOŚWIADCZENIEM PANDEMII ?

 

Potencjalne zagrożenia dla zdrowia psychicznego osób poddanych dystresowi związanemu z doświadczeniem epidemii możemy przeanalizujemy w kontekście czasowym. Określimy więc najpierw jakie dysfunkcje psychiczne mogą się ujawnić w pierwszym okresie epidemii jako wyraz intensywnienie doświadczanego dystresu. Potem zdefiniujemy potencjalne zagrożenia dla zdrowia psychicznego mogące być następstwem średniookresowo i długoterminowo doświadczanego dystresu.

 

Zaburzenia fazy pierwszej: kliniczny wyraz dezorganizującej reakcji psychicznej na nagły, przeciążający stres

 1. Ostra reakcja na stres

Nagła reakcja, duże nasilenie dyskomfortu psychicznego, pogorszony poziom funkcjonowania

Kluczowe objawy:, głównie lęk o dużym nasileni, czasami z wyraźną somatyzacją (kołatania serca, przyspieszenie akcji serca, dławienie, duszność, tzw „ gula w gardle”), niepokój psychoruchowy lub odrętwienie psychoruchowe, chwiejność nastroju, drażliwość, zachowania impulsywne, zaburzenia snu, brak łaknienia

 

 1. Zaburzenia dysocjacyjne

Nagła reakcja, dezorganizacja zachowania, pogorszony poziom funkcjonowania

Kluczowe objawy: derealizacja (poczucie nierealności otaczającej rzeczywistości, oglądania jej „jak za szybą” odczucie „bycia w śnie”, „bycia jak w filmie), osłupienie dysocjacyjne, amnezja dysocjacyjna (niepamięć dotycząca skrajnie stresujących wydarzeń), zachowania ucieczkowe

 

 1. Zaburzenia adaptacyjne lękowe / depresyjne

Stopniowa narastająca reakcja, pogłębiający się dyskomfort psychiczny, pogarszający się poziom funkcjonowania

Kluczowe objawy: pogorszenia samopoczucia, obniżony lub chwiejny nastrój, płaczliwość, myśli rezygnacyjne, wzmożony niepokój, poczucie zagrożenia, niepewność, spadek aktywności lub niepokój psychoruchowy, apatia, unikanie kontaktów interpersonalnych, pogorszenie jakości snu

 

 1. Bezsenność

 

 1. Szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu)

 

Zaburzenia fazy drugiej: kliniczny wyraz dezorganizującej reakcji psychicznej na przedłużający się, przeciążający stres

Zaburzenia stresowe pourazowe

Zaburzenia depresyjne na tle reaktywnym Kluczowe objawy: obniżenie nastroju, płaczliwość, myśli rezygnacyjne, spadek aktywności, apatia, spowolnienie psychoruchowe, pogorszenie jakości sny, napięcie emocjonalne, uczucie niepokoju

 

 1. Zaburzenia lękowe mieszane / inne zespoły nerwicowe

 

 1. Neurastenia / zespół wzmożonej drażliwości

Stopniowa narastająca reakcja psychofizyczna będąca następstwem przedłużonej ekspozycji na dystres o znacznym nasileniu Kluczowe objawy: stale odczuwane napięcie emocjonalne, wzmożona drażliwość, niepokój, poczucie przeciążenia, chwiejność afektywna (zmienność emocji), uczucie znużenia Czasami dołączające się: objawy somatyzacyjne (ucisk w klatce piersiowej, kołatania serca, duszności), napięciowe bóle głowy, pogorszenie jakości

 1. Bezsenność

 

 1. Zaburzenia somatyzacyjne & nerwice wegetatywne & zespoły bólowe na tle wegetatywnym Kluczowe objawy: „nerwica serca” (ucisk i bóle w klatce piersiowej, kołatania serca, tachykardia, duszność), biegunki na tle wegetatywnym, bóle brzucha, uczucie zatykania w gardle, napięciowe bóle głowy

 

 1. Szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu)

 

 

Zaburzenia fazy trzeciej: kliniczny wyraz reakcji psychicznej na długoterminowy, przeciążający stres

 

 1. Neurastenia / zespół przewlekłego zmęczenia

Kluczowe objawy: stale odczuwane zmęczenia

 

 1. Mieszane zaburzenia depresyjne i lękowe

 

 1. Zaburzenia stresowe pourazowe

 

 1. Bezsenność

 

 1. Niektóre schorzenia psychosomatyczne (nadwaga / otyłość trzewna, nadciśnienie tętnicze, spastyczne zapalenie jelit)