Kwalifikacje & doświadczenie zawodowe

KWALIFIKACJE & DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 477), superwizor/aplikant psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe

2013 - nadal Specjalistyczna Poradnia Psychoterapeutyczna Relatio, kierownik merytoryczny zespołu leczniczego, konsultujący psychiatra

2000 - nadal Specjalistyczna Prywatna Praktyka Psychiatryczna we Wrocławiu, ul. Porębska – diagnoza kliniczna, leczenie psychiatryczne, psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, orzecznictwo (opinie o stanie zdrowia, zdolności do pracy)

1999 - nadal Specjalistyczna Prywatna Praktyka Psychiatryczna w Brzegu, ul. Ziemi Tarnowskiej 3: leczenie psychiatryczne, orzecznictwo (opinie o stanie zdrowia, zdolności do pracy)

2011 - nadal Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej „SALUS" w Miliczu: superwizja zespołu psychoterapeutów

2012-2013 Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu: Koordynator zespołu psychoterapeutów; koordynacja pracy zespołu terapeutycznego i wsparcie superwizyjne, tworzenie programu rozwoju psychoterapii w Centrum

2002-2003 Centrum Terapii Nerwic w Mosznej: Dyrektor ds. lecznictwa oraz ordynator Oddziału Leczenia Nerwic, koordynacja zespołu medycznego, organizacja i nadzór nad prowadzonym leczeniem psychiatrycznym, organizacja psychoterapii grupowej, tworzenie złożonych programów leczenia i psychoterapii, leczenie psychiatryczne

2000-2002 Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu: rezydentura do II stopnia specjalizacji, leczenie psychiatryczne, odbyte staże kliniczne na oddziałach psychiatrycznych dziennych (6 miesięcy), leczenia nerwic (3 miesiące), dziecięco-młodzieżowych (4 miesiące), uzależnień (2 miesiące), sądowym (1 miesiąc)

1999-2000 Poradnia Leczenia Uzależnień w Brzegu: leczenie psychiatryczne, prowadzenie psychoterapii grupowej

1998-2000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu: diagnoza i leczenie osób z Zespołem Stresu Pourazowego, w tym prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej

1997-1998 Zespół do spraw Interwencji Kryzysowej w Brzegu: diagnoza i leczenie osób z Zespołem Stresu Pourazowego, w tym prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej

1996-1999 Oddział Psychiatryczny Stacjonarny i Dzienny w BCM: leczenie psychiatryczne, prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej w ramach oddziału dziennego, kwalifikacja do psychoterapii, orzecznictwo

1998-2009 Biegły dla Sądu i Prokuratury w dziedzinie psychiatrii, orzecznictwo psychiatryczne

 

Wykształcenie

Lekarz medycyny. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu (1989-1995)

Specjalista psychiatra. Specjalizacja z psychiatrii stopnia drugiego (1996-2002)

Certyfikowany Psychoterapeuta (Certyfikat Psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 477)

Superwizor (w trakcie aplikacji superwizorskiej) Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Psychoterapia - teoria i umiejętności praktyczne: czteroletni kurs licencjacki prowadzony pod kierownictwem prof. dra hab. Jerzego W. Aleksandrowicza przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - szkolenie atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Diagnostyka, interwencja kryzysowa i psychoterapia w Zespole Stresu Pourazowego; kurs realizowany przez Insitute for Psychotrauma Utrecht, Holandia (prof. Rolf Kleber oraz dr Carlo Mittendorf)

 

Staże kliniczne w obszarze psychoterapii

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (3 miesiące)

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatrii, Oddział Dzienny (2 miesiące)

SPZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka" w Gliwicach (3 miesiące)

 

 

Superwizja

Superwizja indywidualna (nurt psychodynamiczny) – prowadzący superwizor Jolanta Bartkowska-Kurek

Superwizja indywidualna (nurt poznawczo-behawioralny, psychoterapia uzależnień) – prowadzący superwizor Teresa Brandys-Tylipska

Superwizja grupowa (nurt psychodynamiczny) – prowadzący superwizor Jarosław Gliszczyński

Superwizja grupowa (nurt psychoanalityczny) – prowadzący superwizor Krzysztof Srebny

Superwizja grupowa (nurt psychoanalityczny) – prowadząca dr. Katarzyna Walewska

 

Aktywność w organizacjach zawodowych

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcja Naukowa Psychoterapii

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, aktualnie wiceprezes DSP

Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Pourazowym

 

Czynny udział w licznych seminariach i konferencjach naukowych, między innymi wykłady wygłoszone na ogólnopolskich konferencjach.

 

Trójkonferencja. XIII Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii / Inny. Obcy. Taki sam. / 2017 / wykład: Neurastenia jako wyraz konfliktu. Nieświadomość jednostki. Nieświadomość grupy. Nieświadomość organizacji.

 

III Wrocławska Konferencja Psychoterapeutyczna / Zawiść i wdzięczność. 60 lat później / 2017 / wystąpienie: Pomiędzy rywalizacją a współpracą. Od Darwina do Winnicotta.

 

II Wrocławska Konferencja Psychoterapeutyczna / Ciało / 2016 / wykład: Neurastenia – przeciążona psychika, wyczerpane ciało. Rozumienie zmęczenia w procesie diagnozy i psychoterapii

 

XXV Dni Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii / Terroryzowani / 2015 – udział w dyskusji panelowej prowadzonej przez profesora Martina Teisinga

 

III Śląskie Warsztaty Psychoterapeutyczne / 2013 / wykład: Doświadczenie traumy spowodowanej rzeczywistym wydarzeniem. Implikacje diagnostyczne i orzecznicze w kontekście: charakter wydarzenia traumatycznego versus predyspozycje osobowościowe.