REJESTRACJA

Dane kontaktowe

Mają Państwo 2 możliwości rejestracji celem ustalenia terminu wizyty w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed, ul. Szybka 1D/A, 50-421 Wrocław.

 1. Rejestracja telefoniczna 780 143 176

Rejestracja telefoniczna dostępna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:30 do 19:30

 1. Rejestracja sms 780 143 176

Rejestracja sms dostępna przez cały tydzień. Proszę o przesłanie smsa z prośbą o kontakt w sprawie rejestracji do Poradni. Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w ciągu 48h celem dokonania pełnej rejestracji.  

ADRES PORADNI

ul. Szybka 1D/A, 50-421 Wrocław (więcej w zakładce Lokalizacja & Dojazd)

JAK WYBRAĆ SPECJALISTĘ

  1. Jeśli chce Pani / Pan kontynuować leczenie psychiatryczne (już wcześniej prowadzone) proszę zrejestrować się bezpośrednio do specjalisty psychiatry w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej.
  1. Jeśli powodem Pani / Pana zgłoszenia są głównie nasilone skargi emocjonalne (lęk, depresja, zmęczenie, drażliwość, fobie), nie była Pani / Pan wcześniej konsultowany psychiatrycznie, nie ma Pani / Pan zdefiniowanych oczekiwań co do formy leczenia (np. wyboru konkretnej formy psychoterapii) optymalnym rozwiązaniem byłoby zarejestrowanie się do pracujących w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej specjalistów psychiatrów.

Przeprowadzą oni wnikliwą diagnozę i określą algorytm dalszego postępowania klinicznego, np. potrzebą podjęcia psychoterapii (i pomogą wybrać jej optymalną formułę), konieczność podjęcia terapii skojarzonej realizowanej w ramach całościowych programów leczenia (np. psychoterapia + leczenia psychiatryczne) lub też wskazania co do kontynuacji tylko leczenia psychiatrycznego.

  1. Jeżeli skarży się Pani / Pan na dolegliwości mogące wskazywać na zaburzenia snu proszę się zgłosić bezpośrednio do specjalisty psychiatry w Poradni Medycyny Snu celem podjęcia diagnozy i dalszego leczenia.
  1. Jeśli powodem Pani / Pana zgłoszenia są głównie trudności funkcjonalne (problemy w relacjach, trudności zawodowe, problemy rodzinne), nie była Pani / Pan wcześniej konsultowany psychiatrycznie ani psychologicznie, nie ma Pani / Pan zdefiniowanych oczekiwań co do formy leczenia (np. wyboru konkretnej formy psychoterapii) optymalnym rozwiązaniem byłoby zgłoszenie się do pracujących w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej specjalistów psychologów klinicznych.

Przeprowadzą oni diagnozę psychologiczną (w tym testy psychologiczne) i określą algorytm dalszego postępowania klinicznego np. potrzebą podjęcia psychoterapii (i pomogą wybrać jej optymalną formułę) lub też innych form leczenia psychologicznego.

  1. Jeśli chce Pani / Pan rozpocząć psychoterapię poznawczo-behawioralną lub psychoterapię psychodynamiczną proszę zrejestrować się bezpośrednio do któregoś z psychoterapeutów pracujących w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed.