ADHD dorosłych


PROGRAM DIAGNOZY I LECZENIA ADHD

 

 

DIAGNOZA ADHD – dorośli

  • Diagnoza wykonywana jest przez psychologa przy wykorzystaniu narzędzia
  • Czas trwania jest zależny od indywidualnej sytuacji oraz funkcjonowania osoby badanej i może ulec zmianie.*
  • Koszt diagnozy zależy od ilości spotkań diagnostycznych realizowanych w ramach danego *

* koszt standardowy jednej sesji 180 zł

  • sesja – konsultacja – spotkanie z psychologiem, weryfikacja celu i zasadności badania, omówienie procedury, wstępny wywiad diagnostyczny (180 zł)
  • – 3 sesje ( *w zależności od indywidualnego zalecenia) – ustrukturyzowany wywiad kliniczny

DIVA-5 oraz diagnostyka różnicowa

Sesja podsumowująca – wyjaśnienie otrzymanych wyników, przedstawienie możliwości terapeutycznych, a także uzyskanie zaświadczenia o przebytym procesie diagnostycznym.

Na wniosek badanego możliwe jest również wydanie pełnej opinii psychologicznej z zaleceniami.*

Omówienie zaleceń, np. Zasadności zalecenia konsultacji lekarza psychiatry, celem ewentualnego podjęcia farmakoterapii

*Wydanie opinii pisemnej przez psychologa wraz z zaleceniami, dodatkowa opłata – koszt 150 zł.

LECZENIE: Oddziaływanie terapeutyczne ADHD – dorośli

Po zakończonym procesie diagnostycznym, w zależności od uzyskanego wyniku, zaleca się następujące rodzaje oddziaływania terapeutycznego:

  1. Leczenie psychiatryczne – celowana farmakoterapia ADHD oraz zaburzeń współistniejących prowadzona przez doświadczona lekarza, specjalistę psychiatrę. Wybór adekwatnego leku, w razie potrzeby integracja z dotychczas prowadzonym leczeniem (np. leczeniem przeciwdepresyjnym lub przeciwlękowym).
  1. Trening umiejętności – ADHD

Trening umiejętności ADHD to forma terapii mająca na celu pomóc osobom z diagnozą w rozwijaniu umiejętności, które pomagają w zarządzaniu ich objawami i poprawianiu funkcjonowania w codziennym życiu. Trening ten ma na celu nauczenia się i wdrożenia strategii radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z ADHD. Terapia oparta na treningu umiejętności ADHD może obejmować różnorodne techniki i strategie, które pomagają osobom z ADHD lepiej zarządzać swoim zachowaniem, emocjami i myśleniem. Terapia oparta na treningu umiejętności ADHD jest często dostosowywana do indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta. Czas trwania treningu uzależniony jest od kwestii indywidualnych.

Psychoedukacja to istotna część terapii osób z ADHD, zapewniająca zarówno klientom, jak i ich rodzinom, głębsze zrozumienie tego zaburzenia oraz skuteczne strategie radzenia sobie z jego wyzwaniami. Podczas naszych spotkań psychologicznych skupiamy się na dostarczeniu wszechstronnych informacji. W trakcie sesji psychoedukacyjnych, omawiamy następujące kluczowe aspekty takie jak definicja i charakterystyka ADHD: Wyjaśniamy, czym jest ADHD, jakie są jego podtypy oraz jakie mogą być główne objawy. Analizujemy, jak ADHD wpływa na codzienne życie, w tym na naukę, relacje społeczne, pracę etc.

  1. Psychoterapia poznawczo-behawioralne (CBT) w zależności od zalecenia / wskazania – w razie występowania zaburzeń współistniejących z ADHD np. zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych, zaburzeń snu.

Psychoterapia może być istotną formą oddziaływania terapeutycznego dla osób zmagających się dodatkowo z innymi trudnościami np. zaburzeniami osobowości, dysregulacja emocjonalna, depresja, zaburzenia lękowe, bezsenność, zaburzenia rytmu około-dobowego etc. Dotyczy to zarówno następstw ADHD jak i problemów współistniejących.

Zespół realizujący:

Psycholodzy: mgr Kamil Kogut, mgr Aleksandra Podyma, mgr Katarzyna Faryniarz – diagnoza psychologiczna, trening umiejętności i terapia CBD

Specjaliści Psychiatrzy: dr Tomasz Ciba, dr Tomasz Wieczorek, dr Katarzyna Mykita, dr Marek Tomaszewski