Zaburzenia mieszane lękowe i depresyjne.

Mieszane zaburzenia lękowe i depresyjne są schorzeniem diagnozowanym wówczas, gdy w obrazie klinicznym możemy rozpoznać zarówno objawy niepełnego epizodu depresyjnego jaki i któregoś z zaburzeń lękowych.

Pomimo tego, iż mieszane zaburzenia lękowe i depresyjne należą do stosunkowo często występujących zaburzeń emocjonalnych są one rzadko rozpoznawane. Jest to związane z niejednoznacznym obrazem klinicznym choroby oraz stosunkowo niedużym zazwyczaj nasileniem objawów chorobowych.

Etiologia

Etiologicznie nie jest do końca jednoznacznym czy możemy mówić tutaj o wystąpieniu dwóch niezależnych jednostek chorobowych – czyli ich jednoczasowym współistnieniu. Należy bowiem pamiętać, że jednym z znaczących objawów depresji jest lęk, w zasadzie w przebiegu prawie każdego epizodu depresyjnego możemy stwierdzić objawy lękowe o różnym nasileniu. Z kolei w przebiegu zaburzeń nerwicowych często dochodzi do obniżenia nastroju i wystąpienia objawów typowo depresyjnych.  Pacjenci chorujący na lęk napadowy, lęk uogólniony, fobie społeczną czy zespół natręctw bardzo często skarżą się na dokuczliwe uczucie smutku, zniechęcenia czy apatii, anhedonię, obniżenie napędu psycho-motorycznego czy pogorszenia jakości snu.  

Możemy więc raczej mówić o znaczącym podobieństwie objawowym depresji i nerwicy, być może wręcz o pewnym spektrum klinicznym i etiologicznym wspólnym dla obu schorzeń.

Zespół ten ma nie do końca niejasną etiologię – ważne są zarówno predyspozycje konstytucjonalne (genetyczne, związane z doświadczeniami wczesnodziecięcymi) pacjenta jak i aktualny poziom obciążenia stresem.

 

Obraz kliniczny

Rozpoznanie mieszanych zaburzeń lękowych i depresyjnych jest stosunkowo trudne – wymaga stwierdzenia jednoczasowego objawów niepełnego epizodu depresyjnego (najczęściej klinicznie zbliżonego do  łagodnego epizodu depresji lub dystymii) oraz któregoś z zespołów lękowych (zazwyczaj lęku uogólnionego, zaburzeń somatyzacyjnych, rzadziej umiarkowanie nasilonych zaburzeń anakastycznych). Co ważnym nasilenie objawów depresyjnych ani lękowych nie może być na tyle dominujące klinicznie aby było możliwe postawienia jakiegoś jednoznacznie zdefiniowanego rozpoznania spełniającego kryteria innych zaburzeń afektywnych bądź nerwicowych. 

W obrazie klinicznym mieszanych zaburzeń lękowych i depresyjnych dominują skargi na uczucie niepokoju, napięcia emocjonalnego, zwiewnego lęku, znużenia, smutku, rezygnacji, chwiejności nastroju. Często towarzyszą temu skargi typu somatyzacyjnego – suchość w ustach, bóle brzucha, objawy dyspeptyczne, kołatania serca, nadmierne pocenie się i szereg innych), czasami również pogorszenie jakości snu, nadmierna męczliwość, bóle mięśni i stawów.

W obrazie klinicznym mieszanych zaburzeń lękowych i depresyjnych zwraca uwagę również wyraźne pogorszenie jakości funkcjonowania chorych w obszarze aktywności społecznych czy zawodowych przy nieco lepszym radzeniu sobie z obowiązkami domowymi. Być w tym zespole nasilenie objawów depresyjnych (apatii, rezygnacyjności) nie jest na tyle duże aby uniemożliwić chorym zajmowanie się podstawowymi potrzebami życiowymi. Jednocześnie silny poziom lęku znacząco ogranicza wszelakie aktywności interpersonalne co ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie społeczne i zawodowe chorych.

Reasumując mieszane zaburzenia lękowe i depresyjne należałby więc zaliczyć do najbardziej typowych zespołów pogranicznych, zawsze wymagających podjęcia złożonych oddziaływań diagnostycznych i leczniczych.

Mieszane zaburzenia lękowe i depresyjne są zawsze przyczyną  przewlekłego dyskomfortu, cierpienia i zasadniczego obniżenia jakości życia dla chorujących na nie pacjentów. Schorzenie to należy efektywnie leczyć dążąc do stabilizacji stanu psychicznego pacjentów i ich powrotu do w pełni satysfakcjonującego funkcjonowania życiowego.

Pracujący w Poradni HarmonyMed specjaliści psychiatrzy prowadzą wnikliwą diagnozę i leczenie farmakologiczne (objawowe) mieszanych zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Należy jednak pamiętać, iż najważniejszą metodą leczenia w wypadku tych schorzeń jest psychoterapia – zarówno psychodynamiczna jak i poznawczo-behawioralna. Daje ona perspektywę znaczącej i trwałej poprawy samopoczucia pacjentów lub nawet trwałego wyleczenia.

W Poradni HarmonyMed mamy wypracowany całościowy, zintegrowany model leczenia mieszanych zaburzeń lękowych i depresyjnych. Więcej o nim przeczytasz tutaj.